Chúng Tôi Là Ai:

Công Ty Fujiama Email: lienhe@fujiama.vn

Website: https://fujiama.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI FUJIAMA VIỆT NAM Tên quốc tế VIET NAM FUJIAMA TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VIET NAM FUJIAMA TRADING INVESTMENT JSC

Mã số thuế: 0317598942

Địa chỉ: Số 372 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách bảo mật thông tin

Chào mừng quý khách đến với trang web của chúng tôi, Công ty Fujiama, tại địa chỉ https://fujiama.vn. Chúng tôi đặt sự riêng tư của quý khách hàng là vô cùng quan trọng và cam kết bảo vệ thông tin khách hàng với các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt nhất.

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin của quý khách trong thời gian mà luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Vui lòng đọc kỹ “Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng” của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi xử lý và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Điều này là để bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi tôn trọng và quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và (trong trường hợp cần thiết) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. NHÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU:

Nhà quản trị dữ liệu liên quan đến cá nhân tham gia vào trang web này làCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI FUJIAMA VIỆT NAM.

VIET NAM FUJIAMA TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VIET NAM FUJIAMA TRADING INVESTMENT JSC
Mã số thuế: 0317598942
Địa chỉ: Số 372 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

2. CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

  • Họ và tên khách hàng.
  • Địa chỉ khách hàng.
  • Số điện thoại liên lạc của khách hàng.
  • Địa chỉ email của khách hàng.
  • Địa chỉ email của khách hàng.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin này thông qua việc đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân này chỉ cho mục đích liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng để:

  • Xác nhận và xử lý đơn hàng mà khách hàng đã đặt.
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, hoặc các thông tin liên quan mà chúng tôi cho rằng có thể quan tâm đến khách hàng.
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải đáp các yêu cầu liên quan.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, hoặc sửa đổi. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên cần thiết để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, chúng tôi đảm bảo những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật tương tự khi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.

5. TIẾN HÀNH TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của chúng tôi, khách hàng và cộng đồng.

Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng có các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo vệ và được sử dụng chỉ cho các mục đích đã được xác định.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về mình. Nếu khách hàng muốn tìm hiểu thêm về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng xem lại chính sách bảo mật này định kỳ để được cập nhật về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Cám ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.